bereket o ki.

bereket o ki.

selâm, biz böyle.

selâm, biz böyle.

sakin kalamıyorum.

sakin kalamıyorum.

binabinadahabüyükbinaüstümeüstümebina.

binabinadahabüyükbinaüstümeüstümebina.

pazardır, ergülen’dir.

pazardır, ergülen’dir.

kurtuluş buradadır.

kurtuluş buradadır.

"bütün mümkünlerin kıyısında" diye başlar, "yavaşça oluyor ellerime" diye devam eder, "terziler geldiler" ile biter. bu kitaba dokunup, sindire sindire okumak, yanında taşımak, kokusuna bulanmak gönendiriyor.
cemal süreya, papirüs’ün turgut uyar özel sayısında kitap için “olağan ve küçük durumların genel yapı içinde <uyumsuz>u destekleyen, saydamlaştıran bir işlevi var.” diye söz eder. 
öte taraftan ismet özel’in kitap ve turgut uyar hakkında görüşlerini belirttiği bir video var. aynı zamanda “terziler geldiler”i seslendirdiği. şöyle ki; 

"bütün mümkünlerin kıyısında" diye başlar, "yavaşça oluyor ellerime" diye devam eder, "terziler geldiler" ile biter. bu kitaba dokunup, sindire sindire okumak, yanında taşımak, kokusuna bulanmak gönendiriyor.

cemal süreya, papirüs’ün turgut uyar özel sayısında kitap için “olağan ve küçük durumların genel yapı içinde <uyumsuz>u destekleyen, saydamlaştıran bir işlevi var.” diye söz eder. 

öte taraftan ismet özel’in kitap ve turgut uyar hakkında görüşlerini belirttiği bir video var. aynı zamanda “terziler geldiler”i seslendirdiği. şöyle ki; 

anne, eksilme hiç başımızdan*

anne, eksilme hiç başımızdan*

"ne çok acı var" diye başlar, esasen hiç bitmez.

"ne çok acı var" diye başlar, esasen hiç bitmez.

Sıkı bir folk music hayranı / dinleyicisi olmanın en güzel yanı; bu müziğin tınısı nerede ve hangi şartlarda olursa olsun tanıyabilmek ve gözler kapalı bir şekilde tınının geldiği yöne doğru meyletmek sanırım. Hunter & The Bear’a gereken önemi gösterelim.

(Source: vimeo.com)